گروه بویایی شیپغ (Chypre)

گروه بویایی شیپغ (Chypre)

گروه بویایی شیپغ که در زمان خودش انقلابی مدرن و به روز محسوب می شده امروز جزو کلاسیکترین گرایشها در صنعت عطر می باشد. به علت ترکیب نت های شیپغ می باشد که از چهارچوب خاصی تبعیت میکند. گروه بویایی شیپغ (Chypre در فرانسوی به معنی قبرس هست) در سال 1917 با عطر Chypre پا به عرصۀ این هنر گذاشت. این عطر از مصالحی ساخته شده بود که کوتی از جزیرۀ قبرس برای ساخت اون آورده بود. عطرهای این گروه از اسلوبی که کوتی سنگ بناش رو نهاد پیروی میکنن: ترکیبی که با مرکبات گـَس و تلخ و ترش برگاموت و لیمو شروع می شود و فضایی صابونی، چرب و به شدت غنی رو با قلبی گلی میسازه که حاصل همنشینی گلهای یاس رز ایلانگ ایلانگ و زنبق می باشد. این فضا به فرودی اَبَر-چوبی میرسد که ترکیبی چند بُعدی از روایح چوبی و حیوانی حس اشرافی رو میسازند. بستری از نعنا هندی، وتیور، خزۀ درخت بلوط، و صمغ لادن. گرچه طی سال های اخیر دستاوردهای بیشتری در این گروه بویایی حاصل شده است، اما بُن مایۀ اصلی این گروه همچنان روی محوریت همین نتها قرار دارد.

این گروه به سه دستۀ تقسیم میشود که اولین دسته عطرهای گروه شیپغ (Chypre) هستند که مادر و سرمنشأ بحساب می آید و سپس گروه های شیپغ گُلی (Chypre Floral) و شیپغ میوه ای (Chypre Fruity) قرار دارند. خصوصیت همۀ این عطرها بویی خاک مانند، زمینی، مرکباتِ ترش و تلخ مثل برگاموت، بویی سبز و تیره که مربوط به خزۀ درخت بلوطه، و هویت چوبی این عطرهاست.

گروه شیپغ (Chypre): این دسته قدمتی صد ساله دارد و تو زمان خود نوآوری و خلاقیتی مدرن محسوب میشد اما امروزه بخاطر پایدار بودن به سنت و اصالتش، کلاسیکترین عطرها رو شامل میشود. تو ترکیب این عطرها خزۀ بلوط نقش محوریت ترکیب و برگاموت نقش هویت دهنده به خزه رو ایفا میکند. پایۀ این عطرها همواره از ترکیبی چوبی یا شبه-چوبی تبعیت میکند که عموما از پچولی، صمغ لادن یا نتهای چوبی مثل بلوط، سدروس، یا وتیور برای عمق دادن به پسزمینه تو ترکیبات انها استفاده میشود. 

گروه شیپغ گُلی (Chypre Floral): گسترۀ ترکیباب گُلی رز، یاس، نیلوفر دره (موگه)، زنبق، ایلانگ ایلانگ، گاردنیا، مریم و تعدادی دیگر است تفاوت بارزی که بین عطرای شیپغ گلی و شرقی گلی وجود دارد گرمای عطرهای شرقی و سبزی غالب عطرهای شیپغ است. 

گروه شیپغ میوه ای (Chypre Fruity): برای هماهنگی با بُنمایۀ کلاسیک و اشرافی عطرهای شیپغ، اکورد شیپغ با میوه های خاصی هماهنگ میشود و نتهای میوه ای بکارداخل عطرهای شیپغ میوه ای معمولا از نتهای لَکتونیک (lactonic) هستند که با چربی شیر مانند و شیرین به عمق و غنای عطرهای شیپغ اضافه میکنند و در عین حال تِمی شوخ و شیرین به ترکیب می دهند از بین معروفترین این میوه ها هلو و زردآلو شدیدترین لاکتونیکها هستند. به جز این دو میوه شلیل (نکتارین)، نارگیل، توت فرنگی، آلو سیاه، گلابی، آلبالو و گیلاس، و نت میوه های اگزوتیک هم تو ساختار این ترکیبات کاربرد دارند.

 

 

Leave your comment
Comments
18/11/1400 11:35 ق.ظ
برای هر گروه هم عطری رو معرفی میکردید جالب تر بود.