پس از نزدیک به دو قرن فعالیت خاندان "رانسه" در ساخت دستکش های معطر منحصربفرد و مرغوب، زمانی که "فرانسوا رانسه" تصمیم به فعالیت در عطرسازی فاخر گرفت؛ داستان یکی از خانه های ریشه دار و بزرگ تاریخ عطر در سال 1795آغاز شد. خانواده رانسه، خاندانی اصیل و هنرمند در گرس بود که بخاطر تخصصی ویژه در ساخت مواد و ترکیبات معطر و بطور ویژه دستکش های چرمی، شهرت بسیاری در فرانسه بدست آورده بودند و در سال هال های پایانی قرن هجدهم، توسط "فرانسوا رانسه" اداره می شد. "فرانسوا رانسه"، عطرساز مستعد و خوش فکری بود که با نگاهی متفاوت به عطرسازی و بکارگیری شیوه ها و اصول پیچیده و بکر خود در ترکیب روغن ها و اسانس های مرغوب، پس از مدتی کوتاه به چهره ای شناخته شده در میان عطرسازان دوران خود تبدیل شد.

نبوغ و توانایی فرانسوا در خلق عطرهایی فاخر که با روایح عمیق و پالوده خود، نظر هر مخاطب را به خود جلب مب کرد؛ موجب شد تا عطرهای ساخته شده بدست رانسه خیلی زود به جامعه اشرافی راه یافته و در نزد درباریان فرانسه به جایگاه ویژه ای دست یابد. این عطرها که با ساختار ویژه و روایح چالش بر انگیز و فاخر خود، غوغایی در جامعه عطر آن روزها بپا کرده بودند؛ توجه "ناپلئون" را نیز به خود جلب کرده و علاقه بالای ناپلئون به عطرهای رانسه باعث شد تا او را بعنوان عطرساز اصلی خود انتخاب کند. موفقیت و تثبیت وضعیت بسیار خوب این عطرساز، با راه یابی او و عطرهایش به دربار تضمین شد و رانسه بعنوان عطرساز خاندان سلطنتی، عطرهایی خلق کرد که امروزه بعنوان گنجینه ها و میراث جاودانه عطرسازی فرانسه شناخته می شوند.