کورنیش دوق نام منطقه ای در جنوب فرانسه با کوه هایی در مجاورت دریا که با نسیم روح نواز دریا صورتشان نوازش داده می شود و با لمس نـور خـورشید چون ذرات طلا به درخشش در می آیند. برند کورنیش دوق با ترجمان کتیبه ای از طلا در چنین فضای روح نوازی خلق شد و نام زادگاهش را به خود گرفت. برندی که در دل نام خود، نشانی از نیش دارد، سایه ای از برندهای نیش شد تا سخاوتمندانه، رایحه های لوکس را برای مخاطبان خاص پسند ارزانی بدارد.

شیشه ی این برند چون کریستالی تراش خورده، رازی در درون خود دارد که با باز شدن دری وزین به درخشندگی طلا، پرده از این راز برداشته می شود و وارد دنیایی از عطرهای گران قیمت و نایاب می شوی و خود را در بهشت کورنیش دوق می یابی.

درخشش شیشه های این برند با برق نگاه مخاطب تداعی کننده ی کوه های منطقه کورنیش دوق است که با پرتو نور آفتاب چون طلا می درخشند. در مقابل چشمان بیننده سه وجه تراش خورده ی شیشه، نمادی هستند از سه حس بینایی که مجذوب طراحی زیبا می شود، حس لامسه که درگیر لمس شیشه ای خوش ترکیب شده و در نهایت حس کنجکاو بویایی را به رایحه های خوش برمی انگیزاند. و در ضلع سایه نشین آن، سه وجه برای حس بی نظیر بودن، حس لوکس بودن و حس نایابی تراش خورده که لوگوی برند بر روی آن امضایی بر تایید این حکم است.

رایحه های گران قیمت این برند همگی الهام گرفته از عطرهای لوکسی هستند که به ارزانی در دسترس مردم قرار نمی گیرند و با همکاری بزرگان عطرسازی خلق شده اند.