این برند در اواخر دهه 1990 با عرضۀ یک عطر به نام «ام اس هوم» عطرسازی خود را شروع کرد.در سال 2011 مارکو سروسی تصمیم گرفت تولید عطرهای این برند را گسترش دهد تا مطمئن شود که می تواند به مأموریت و ارزشهای خود پایبند باشد “با بهترین کیفیت گزینه های گوناگونی “، بنابراین شبکه توزیع به سراسر جهان گسترش یافته است و تنوع انتخاب عطرها نیز برای راضی کردن همه افزایش یافت. با وجود این که این برند عمدتا مخصوص آقایان است ، عطرهای مارکو سروسی از زنان نیزغافل نشدند.

فیلتر خصوصیات
نمایش هر صفحه
}