استبان یک برند فرانسوی باکیفیت است که خلاقیت های آن توسط عطرسازان مشهور با توجه به محصولات محیطی و طبیعی ساخته شده است.

اولین نسخه در سال 2005 ساخته شد و جدیدترین آن در سال 2018 است. عطرهای استبان با همکاری عطرسازان Fabrice Pellegrin و Emilie Bouge ساخته شده است.

فیلتر خصوصیات
نمایش هر صفحه
}