از جمله برند های لوکس نوپا در زمینه تولید و عرضه عطر، استفان هامبرت لوکاس Stephane Humbert Lucas 777 می باشد. موسس برند استفان هامبرت لوکاس 777 علاقه خاصی به عدد 7 که دارای پیشینه سمبلیک است بوده و همین امر سبب گردیده تا در نام این برند از این عدد استفاده نماید. عدد 777 نشان دهنده معنویت ، امنیت و خوش یمنی می باشد. این برند در تولید عطر های لوکس خود از اسانس های گران بها و در ساخت شیشه های آن ها از جعبه ها و شیشه های گران بهای شرقی استفاده نموده است.

فیلتر خصوصیات
نمایش هر صفحه
}