اسنتریک مولکول (Escentric Molecules)، عطرسازی را نوعی هنر شیمی می داند. برند آلمانی اسنتریک مولکول (Escentric Molecules)، اولین عطر خود را در سال ۲۰۰۶ معرفی کرد و تواسنت تا سال ۲۰۲۱ چیزی بالغ بر ۱۷ عطر را طراحی و تولید کند. اسنتریک مولکول، کاملا بر روی یک مولکول معطر تمرکز می کند و سعی می کند رایحه ای خالص را به شما هدیه بدهد.

فیلتر خصوصیات
نمایش هر صفحه
}