بلکانتو یک جشن است ، یادآوری زندگی هنرمندانه کسانی که نام آنها همیشه ما را به یاد عظمت و آثار باشکوهشان می اندازد ، ادای احترامی به زندگی ها و اشخاصی که شاید مسیر دنیا را تغییر داده باشند ،  شاید نه ازتمام جوانب اما در هنر به جرات میتوان این موضوع رو تصدیق کرد.  این برند بیانگر احساساتی هست که این هنرمندان  در خلق آثار خود کشف کردند و حس زندگی را با هنری بی نظیر و ارزشمند به جهانیان عرضه داشتند.  هنرمندانی مانند موتزارت ، شکسپیر ، داوینچی ، دالی و بسیاری دیگر از اسامی بزرگ دیگر که طی قرون تاریخ مایه تحسین و افتخار بودند هستند و خواهند بود. برند عطری بلکانتو در سال 2019 معرفی شد و شامل 6 محصول است که هر یک نشان دهنده یک شخصیت منحصر به فرد از یک هنرمند است.  این برند در حال حاضر پتانسیل شگفت انگیزی را برای رشد و تبدیل شدن به یک برند برنده عطری در بسیاری از کشورهای جهان نشان داده است.

فیلتر خصوصیات
نمایش هر صفحه
}