در مه صبحگاهی، صدای شیپور منادی آغاز نبردی است. رهبر مبارزان ملکه ای قدرتمند و جنگ طلب است با طوقی طلایی دور به گردن خویش. با حرکت پرتلاطم ارابه اش که به پیش میراند، طره های گندم‌گونش در باد می رقصد و شمشیرش به هوا بر می خیزد. صدایش را بلند میکند و با غریو و فریاد ارتش خویش را فرا می خواند. شجاعتش راسخ است و نامش بودیسیا است، کهن الگو، ملکه ی جنگجوی بریتانیا.

او چارچوبی را فراهم کرد که بعدها در هنگام تعیین قوانین و حدود پادشاهی و امپراتوری، الهام بخش قوانین ملکه هایی چون الیزابت و ویکتوریا بود. درنده خویی و شجاعت او همچنان الهام بخش است و منادی مفهوم شجاعت زنانه است. شجاعت، شور و قدرت مثال زدنی بودیسیا مبنا و انگیزه و محرک برند لوکسی است که نام او را یدک میکشد. هر گونه ای از محصول ظفرمند بودیسیا، با افتخار میراث بریتانیایی خویش را به نمایش میگذارد. هنر و مهارت بریتانیایی، مجموعه عطری متمایز و نوآورانه و واقعا زیبا خلق کرده است. بودیسیا با داشتن ظاهر و مفهومی منحصر به فرد، برندی پیشگام است. دامنه ی رایحه اش تداعی کننده ی شجاعت و قدرت باستانی است. بودیسیا که ساخته ی دست هنرمندان بریتانیایی است، برندی است که تلفیقی از سنت، میراث فرهنگی و اشرافیت کلاسیک بی انتهاست که با مدرنیته در هم آمیخته است.

نمایش هر صفحه

ادوپرفیوم بودسیا د ویکتوریوس مونارک 100 میل

BOADICEA THE VICTORIOUS Monarch Edp 100ml W-M
نا موجود

ادوپرفیوم بودسیا د ویکتوریوس گلوریوس 100 میل

BOADICEA THE VICTORIOUS Glorious Edp 100ml W-M
نا موجود

ادوپرفیوم بودسیا د ویکتوریوس کمپلکس 100 میل

BOADICEA THE VICTORIOUS Complex Edp 100ml W-M
نا موجود

ادوپرفیوم بودسیا د ویکتوریوس اردنت 100 میل

BOADICEA THE VICTORIOUS Ardent Edp 100ml W-M
نا موجود

ادوپرفیوم بودسیا د ویکتوریوس بلو سفایر 100 میل

BOADICEA THE VICTORIOUS Blue Sapphire Edp 100ml W-M
نا موجود

ادوپرفیوم بودسیا د ویکتوریوس انرژایزر 100 میل

BOADICEA THE VICTORIOUS Energizer Edp 100ml W-M
نا موجود

ادوپرفیوم بودسیا د ویکتوریوس ایمپریال 100 میل

BOADICEA THE VICTORIOUS Imperial Edp 100ml W-M
نا موجود

ادوپرفیوم بودسیا د ویکتوریوس چارلوت 100 میل

BOADICEA THE VICTORIOUS Chariot Edp 100ml W-M
نا موجود

ادوپرفیوم بودسیا د ویکتوریوس الماس 100 میل

BOADICEA THE VICTORIOUS Almas Edp 100ml W-M
نا موجود

ادوپرفیوم بودسیا د ویکتوریوس امبر سفایر 100 میل

BOADICEA THE VICTORIOUS Amber Sapphir Edp 100ml W-M
نا موجود

ادوپرفیوم بودسیا د ویکتوریوس دلیکیت 100 میل

BOADICEA THE VICTORIOUS Delicate Edp 100ml W-M
نا موجود

ادوپرفیوم بودسیا د ویکتوریوس دیواین 100 میل

BOADICEA THE VICTORIOUS Divine Edp 100ml W-M
نا موجود

ادوپرفیوم بودسیا د ویکتوریوس ناتینگ هیل 100 میل

BOADICEA THE VICTORIOUS Notting Hill Edp 100ml W-M
نا موجود

ادوپرفیوم بودسیا د ویکتوریوس سداکتیو 100 میل

BOADICEA THE VICTORIOUS Seductive Edp 100ml W-M
نا موجود

ادوپرفیوم بودسیا د ویکتوریوس ویکتوری 100 میل

BOADICEA THE VICTORIOUS Victory Edp 100ml W-M
نا موجود