دوئتو پغفم در سال 2010 در پاریس (فرانسه) تاسیس شد.

دوئتو پغفم در زمانی متولد می شود که جهان شهری شده است، توییتر، ایمیل، فیس بوک، تقریباً بدون مرز است. روندها اکنون جهانی است از پاریس تا توکیو، از نیویورک تا سائوپائولو، از مسکو تا سیدنی. شهرها پیشرو هستند.

عطرها به شکلی امروزی ساخته می شوند و پویایی شهرهای جهان را بازتاب می دهند و رایحه جادویی امروز و فردا را پخش می کنند.

فیلتر خصوصیات
نمایش هر صفحه
}