رامون مونگال در سال 1951 در بارسلونا متولد شد. در سال 1979، او اولین عطر خود را با موفقیت غیر منتظره برای Myrurgia home ایجاد کرد. در سال 2007، آرزوهای خود را برای داشتن نام تجاری و تولیدات اصلی خود  تحت مهر و موم شخصی انجام داد. بعد از چهل  سال کار، در حال حاضر به عنوان یک عالم کارشناسی ارشد و معتبر، چالش او این است که به برتری برسیم و دانش خود را به نسل پنجم انتقال دهیم. عطرهای رامون مونگال مثل یک رویا هستند. این در حالی است که روح تولید همه محصولات، توسط بنیان گذار این برند در همه عطرها دمیده می شود.

 

فیلتر خصوصیات
نمایش هر صفحه
}