فیتومر که در سال 1972 تأسیس شد، یک شرکت مراقبت از پوست و سلامتی است که مجذوب دریا و قدرت مواد طبیعی آن است.فیتومر یک تجارت خانوادگی مستقل است که توسط پسر بنیانگذار، Antoine Gédouin رهبری می شود. نزدیک به 200 کارمند در دفتر مرکزی و سایت تولیدی خود در بریتانی، فرانسه دارد.

فیلتر خصوصیات
نمایش هر صفحه
}