Manila Grace یک خانه مد ایتالیایی است که در سال 2004 توسط Santi Alessia و Maurizio Setti تاسیس شد. این برند روح بین المللی را تجسم می بخشد که عمیقاً کیفیت و سنت سبک Made-in-Italy را شناسایی می کند و با فرم ها و الگوها، پارچه ها و بافت ها آزمایش می کند.

Manila Grace یک برند جدید عطر است. اولین نسخه در سال 2015 ایجاد شد و جدیدترین آن مربوط به سال 2016 است.

دسته‌بندی‌ها
فیلتر خصوصیات
نمایش هر صفحه
}