Mendittorosa یک خانه عطر ایتالیایی است که توسط Stefania Squeglia تاسیس شد. مستقر در ناپل. این خانه دو مجموعه ارائه می دهد: مجموعه Odori d'Anima ("بویحه های روح") و مجموعه Talismans.

فیلتر خصوصیات
نمایش هر صفحه
}