چوگان، برندی فرانسوی است که در زمینه تولید ادکلن های نیش از سال 2013 فعالیت خود را آغاز کرده است

چوگان، نام ورزشی است مهیج و نشاط آور که هزاران سال پیش، در دوره سلطنت داریوش در ایران ابداع شد که محبوب و مورد تحسین پادشاه بود و با گذر زمان به سرزمین های تبت، چین، ژاپن، مصر و هندوستان و ... راه یافت و مورد توجه آنها قرار گرفت

 

فیلتر خصوصیات
نمایش هر صفحه
}