داستان برند کارال داستان شور و اشتیاق است که برای سه نسل از پدر به پسر منتقل شده است. داستانی که در سال 1981 با آنتونینو ویتولی، پدر سیلوانو آغاز شد و حتی اکنون نیز رو به رشد است.

مدیران امروز سه نوه آقای ویتولی، فرانچسکو، نیکولا و رومولو هستند که حضور این برند را در بیش از 35 کشور در سراسر جهان به ارمغان آورده اند و دیدی جوان و پیشرفته را به ارمغان آورده اند.


فیلتر خصوصیات
نمایش هر صفحه
}