کورلوف توسط آقای Daniel Paillasseur تاسیس شد ، کورلوف در ابتدا تجارت خود را در يک بوتيک کوچک که امروزه آن بوتيک با نام Korloff Paris که يکی از برندهای جهانی است ،آغاز کرد کورلوف طراح لباس و مد زنانه، کالاهای چرمی، عطريات و دارای مجموعه ای از جواهرات با کيفيت و لوکس، ساعت های سوييسی ، زيور آلات و... می باشد. آقای دنيل اين ايده های متنوع را از فرهنگ و زيبايی های کشورها و شهرهای گوناگون در سراسر جهان الهام می گيرد. کورلوف برای اولين بار در سال 1996 با رايحه ای از گل و ميوه وارد بازار عطريات شد و در سال 2008 يک محصول جديدی که برگرفته از 3 رايحه گوناگون به نام های Kn°I, Kn°II ,Kn°III بود توسط برند کورلوف کشف شد و خالق آن در وصف خود می گويد : من رايحه های خارق العاده برای بانوان خارق العاده ايجاد می کنم. کورلوف دربازه زمانی 1996 تا 2013 دارای 10 محصول در کارنامه عطری خود می باشد .

فیلتر خصوصیات
نمایش هر صفحه
}