کمپانی فرانسوی عطریات نیش کژال توسط دو نفر از پیشگامان این حوزه به نام های Christian Carbonnel و Rosendo Mateu با هدف بزرگداشت فرهنگ غنی، هنر اصیل و عناصر ارزشمند شرقی و به واسطه عشق به تولید روایح لوکس و اشرافی پایه گذاری شد. نام این برند برگرفته از واژه ای شرقی به معنای بانوی زیبا روی سیه چشم، با مفهومی از فریبندگی زنانه و درونی بودن این حس می باشد. واژه کژال در زبان هندی نیز به معنای سرمه و آرایش اطراف چشم می باشد که از زمان امپراطوری فاروس در مصر باستان کاربرد داشته است.

طراحی بطری و درپوش های این عطرها نیز برگرفته از هنر معماری شرقی و اسلیمی و هنر کاشی کاری ایرانی در دوره ایلخانیان می باشد و این نقوش هندسی در آن زمان، بین هنرمندان رواج فراوانی داشته و عموما روی تمامی سطوح از قبیل دیوارها، کفپوش ها، چراغ ها، گلدان ها، جلد کتب و پارچه ها طراحی می شده است.

فیلتر خصوصیات
نمایش هر صفحه
}